niedziela, 26 maja 2019 r.
14.03.2019 21:58
30 wyświetleń
0 komentarzy
Tagi: Core
raja120
Szkoda, �e nie by� bardziej wylewny. Barron's przeprowadzi� interesuj�cy wywiad z Raj� Kodurim, g��wnym architektem GPU i starszym wiceprezesem dzia�u Core and Visual Computing Group w firmie Intel. W rozmowie poruszono kilka wa�nych kwestii, dotycz�cych m.in. samego rozwoju uk�ad�w graficznych i rozwoju sztucznej inteligencji. Najciekawsze fragmenty dotyczy�y jednak samego Koduriego, a konkretnie jego przej�cia z AMD do niebieskich.

Zobacz cały artykuł w serwisie https: »Komentarze:
Reklamy sponsorowane