poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r.
15.05.2019 17:24
14 wyświetleń
0 komentarzy
intel300
Taka nowa tradycja u niebieskich. W sieci pojawi�y si� informacje o nowych atakach RIDL, Fallout i ZombieLand, kt�re wykorzystuj� luki w zabezpieczeniach procesor�w Intela, wydanych w ci�gu ostatnich 11 lat. Problem jest powa�ny, bo wed�ug naukowc�w, kt�rzy stoj� za odkryciem podatno�ci, ich zupe�ne wyeliminowanie nie jest do ko�ca mo�liwe, cho� producent procesor�w twierdzi inaczej.

Zobacz cały artykuł w serwisie https: »Komentarze:
Reklamy sponsorowane