niedziela, 25 sierpnia 2019 r.
13.08.2019 17:53
10 wyświetleń
0 komentarzy
nophoto
Niestety tylko dla wybranych. Kontrowersje zwi�zane z gr� Shenmue III towarzysz� jej od zapowiedzi i raczej ma�o prawdopodobne, by mia�o si� to w najbli�szym czasie zmieni�. Niemniej, w ko�cu deweloperzy zrobili co�, co zapowiadali jeszcze w czasie zbi�rki pieni�dzy na gr� - og�osili wersj� trial swojego nowego dzie�a. Szkoda tylko, �e taka forma sprawdzenia produkcji przed premier� b�dzie dost�pna wy��cznie dla ma�ej grupy u�ytkownik�w.

Zobacz cały artykuł w serwisie https: »Komentarze:
Reklamy sponsorowane